Thai Food Market

Ooit geboren en getogen in het warme en zonnige Thailand. Opgegroeid in een cultuur van vele tradities en een zeer specifieke keuken waar diverse smaken (zoet, zuur, zout en bitter) elkaar ontmoeten, soms zelfs in één enkel gerecht. Een ander kenmerk is dat gerechten variëren van enkel smaakvol tot zeer pittig. Het leven in Thailand speelt zich door het tropische klimaat veelal buiten af. Thaise families eten vaak buitenshuis. Vandaar dat men vele kraampjes op straat vindt waar deze gerechten vers worden bereidt.

Toen ik met mijn moeder naar Nederland emigreerde en opgroeide tot jonge man, bleef ik altijd met weemoed denken aan de kraampjes met die pittige lekkernijen. Het Thaise eten bereiden deed ik altijd al voor mijn gezin, op verjaardagen en feestjes voor meerdere mensen. Ik heb altijd het idee gehad dat ik meer wilde met het bereiden van Thais eten voor een groter publiek. Nu heb ik de mogelijkheid gekregen om op het Noordplein een eigen kraam te openen en mijn droom werkelijkheid te laten worden.

Koken is in Thailand een gezamenlijke bezigheid in een gezin. Ieder heeft zijn eigen taak en helpt mee. Wanneer er een festiviteit is, helpen ook familie en vrienden. Elke zaterdag sta ik dan ook vol trots met mijn gezin en naaste familie op de markt. Naast dat ik ze zeer waardeer, zijn het ook nog eens keukenfeeën.

Één ding was me al wel duidelijk: Als ik Thais eten zou gaan serveren voor het grote publiek moest het per se vers zijn, net als in de kraampjes in Thailand. Al onze ingrediënten zijn biologisch of komen rechtstreeks van de bio-boerderij of natuurleverancier. Zo worden al onze gerechten vers en met liefde ter plaatse bereidt. Dat proef je direct. Van sommige gerechten kun je bij de kraam een hapje nemen als voorproefje.

Thai Food Market is te vinden op de Rotterdamse Oogst markt, de lekkerste zaterdag markt van Rotterdam. Wij zien u graag bij onze marktkraam op het Noordplein. Wij heten u daar van harte welkom en helpen u met plezier.

Than - Thai Food Market.


About us

Born and raised in the warm and sunny Thailand. I was raised in a culture of many traditions and a very specific kitchen where different flavors (sweet, sour, salt and bitter) meet, sometimes even in a single dish. Another characteristic is that dishes vary from just tasteful to very spicy. Die to the tropical climate, life in Thailand is mostly outside. As a result, people often eat outdoors. That is why you will find many street stalls where these dishes are freshly prepared.

When I emigrated with my mother to the Netherlands and grew up to be a young man, I always remembered the stalls with those spicy delicacies. I always prepared Thai food for my family, on birthdays and parties for several people. I have always kept the idea that I wanted more with preparing Thai food for the general public. Now I have been given the opportunity to open my own stall on Noordplein and let my dream come true.

Cooking is a joint activity in a family in Thailand. Everyone has their own tasks. When there is a festival, family and friends also help. Every Saturday I am proud to bring cook with my own family and close relatives at the market. Besides that I really appreciate them, because they are also my kitchen fairies.

One thing was clear to me: If I were to serve Thai food to the general public, it had to be fresh, just like in the stalls in Thailand. All our ingredients are organic or come directly from the organic farm or natural supplier. All our dishes are prepared fresh, with love and on the spot. You can taste that without hesitation. Some dishes you can even try before you buy.

Thai Food Market can be found at the Rotterdamse Oogst market, the most delicious Saturday market in Rotterdam. We look forward to seeing you at our market stall on the Noordplein. We welcome you there and are pleased to help you.

Than - Thai Food Market

Gallerij

Een kleine greep foto's van de kraam

Algemeen

Wij staan voor verse, lokale en onbespoten producten in onze gerechten.
Deze zijn altijd van de hoogste kwaliteit. Wij houden van eerlijk, goed en gezond voedsel.

Kip
Onze kip komt van Boer de Ronde uit Oosterland.
Deze diervriendelijke scharrelkippen zijn van het langzaam groeiend Hubbart ras. Zij kunnen vrij scharrelen in de buitenlucht. Zij krijgen geen antibiotica toegediend. Ze hebben enkel plantaardige voeding en alle aandacht gekregen. De kippen hebben een goed leven gehad en dat proef je!

Varken
Ons varkensvlees wordt geleverd door Wild Vleesch (ook van de markt!). Vlees van goed verzorgde varkens.

Eieren
Onze eieren halen we uit het Buijtenland van Rhoon - De Vossenburg. De eieren komen van vrije uitloop kippen.

Garnalen
Wij gebruiken enkel duurzaam gekweekte tropische Vannamei garnalen uit India.

Groente
De groente kopen wij in bij Vitamine Fiets (ook van de markt!). Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk biologische en onbespoten lokale groente te gebruiken. De komkommer, witte kool, prei, broccoli, winterpeen en de sla zijn onbespoten. De Thaise groenten wordt vers uit Thailand geimporteerd.

Champignons
Casa Reinders levert ons de beste champignons.


General

We stand for fresh, local and unsprayed products in our dishes. These are always of the highest quality. We love honest, good and healthy food.

Chicken
Our chicken comes from Boer de Ronde from Oosterland. These free-range chickens are from the slow growing Hubbart breed. They can freely roam in the open air. No antibiotics were used during their existence. They have only been given vegetable nutrition and attention. The chickens have had a good life and you can taste it!

Pork
Our pork comes from Wild Vleesch (also from the market!). Pork from well-kept Dutch pigs.

Eggs
We get our eggs from the Buijtenland van Rhoon - De Vossenburg. The eggs come from free-range chickens.

Shrimp
We only use sustainably grown tropical Vannamei shrimps from India.

Vegetables
We buy the vegetables from Vitamine Fiets (also from the market!). We do everything we can to use as much organic and unsprayed local vegetables as possible. The cucumber, white cabbage, leek, broccoli, winter carrot and the lettuce are unsprayed. The Thai vegetables are imported fresh from Thailand.

Mushrooms
Casa Reinders supplies us with the best mushrooms.

Background Image